Andělé - pojem pochází z řec. "angelos", což znamená posel. První zmínku o andělech nacházíme ve starožidovské kabale. V bibli se v nich hovoří na mnoha místech Nového a Starého Zákona, mají svoji hierarchii, vyšší složku tvoří archandělé, cherubíni, serafíni. Nauka o andělech, angeologie, je podrobně rozpracována v Teologické summě sv. Tomáše Akvinského.

Řadit výpis . Počet řádků na stránce Zboží skladem

Jade The Jewelled Fairy Premium Figure
Anne Stokes
Cena 3 983,00
Lily of The Valley Fairy Premium Figure
Rachel Anderson
Cena 5 983,00
Petalite The Jewelled Fairy Premium Figure
Anne Stokes
Cena 3 993,00

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Pozoruhodné knihy (Nakladatelství Pknihy publishing)

email: info@pknihy.cz