Elektrická lokomotiva modelové železnice v měřítku HO pro železniční modeláře v modelářské kvalitě - HJ2424S Jouef Société Nationale des Chemins de Fer français SNCF #14018 HO Žehlička Fer à Repasser Vert Jaune Scheme Class BB 14000 Freight Electric Locomotive DCC & Sound, epocha III.

■ Jednosystémová nákladní elektrická lokomotiva třídy BB 14 000 pro střídavý proud 25 kV/50 Hz francouzských želenic SNCF v zeleném nátěru se žlutou čelní maskou. ■ Model se základním zeleným nátěrem a 4 samostatnými obrysovými světly, Francie. ■ Digitalizovaný model s digitálním rozhraním a digitálním dekodérem NEM660 21MTC se zvukovými a světelnými funkcemi. ■ Má pětipólovým motor se setrvačníky s pohonem všech 4 náprav s bandážovanými koly pro hladký chod. ■ Dvojité LED světlomety a dvě červená obrysová světla se mění podle směru jízdy, fungují v běžném provozu a lze je ovládat digitálně. ■ S detailními pantografy na volně stojících rámech. ■ Na nárazník lze nainstalovat brzdové hadice a redukční spojky. ■ Model s elegantním, detailně propracovanými podvozkem a s propracovaným lakováním a potiskem. ■ Má věrně zpracované chassis a rám z kovového odlitku. ■ Šachta NEM 362 s kinematikou krátkého spřáhla.

Stroje BB 14000 představují řadu elektrických lokomotiv s centrální kabinou, která pracuje pod třífázovým střídavým napětím 25 kV-50 Hz SNCF a jsou vyhrazené pro těžké a pomalé nákladní vlaky, tzv. běžného režimu (R.O.). Třída CC 14000 byly elektrické lokomotivy provozované francouzskou společností SNCF a jednou ze čtyř tříd, spolu s třídami BB 12000, BB 13000 a CC 14100, které tvořily experimentální skupinu strojů pro studium praktičnosti použití nové francouzské tratě elektrifikované na napětí 25 kV 50 Hz AC. Používaly se v nákladní dopravě na trati Lille – Thionville s přezdívkou Fer à repasser (elektrické žehličky). V této silně industrializované oblasti Francie se strmými sklony táhly stroje těžké nákladní vlaky po severovýchodní trati namísto parních lokomotiv SNCF 150.X, které často vyžadovaly přídavné tlačné lokomotivy.

Střídavý proud na průmyslovou frekvenci 50 Hz byl v Evropě a Americe vyzkoušen již na počátku 20. století. Snadno se vyrábí, distribuuje a generuje menší ztráty než stejnosměrný proud, ale technologie 40.let minulého století, dnes víme, že záměrně znevýhodňovala výrobu lokomotiv pracujících přímo na frekvenci 50 Hz a zařízení na transformaci proudu v lokomotivách bylo objemné a nespolehlivé. Řada evropských zemí, včetně Německa, Rakouska, Švýcarska, Norska a Švédska, nakonec přijala jednofázový střídavý proud 16 2⁄3 Hz (jedna třetina standardní frekvence 50 Hz) při napětí 15 kV, který umožňuje použití stejnosměrných motorů. Již v roce 1943 pokrok v elektrotechnice umožňoval podle inženýra Louise Armanda životaschopné využití jednofázového střídavého proudu 25 kV-50 Hz. Po zkouškách traťového proudu o průmyslové frekvenci (50 Hz) v Haute-Savoie se francouzská státní železnice SNCF rozhodla elektrifikovat oblast s intenzivním dálkovým provozem, kterým byla v roce 1952 severovýchodní trať Valenciennes-Thionville s drsným profilem o jednom z nejvyšších poměrů spotřeby uhlí na kilometr v zemi (975 t).

Čtyři řady BB 12000, BB 13000, CC 14000 a CC 141003 se společnou přezdívkou „žehličky“ představují první generaci strojů tohoto typu. SNCF vyzvala různé společnosti, aby vyvinuly různé nejlepší motorické systémy pro tyto 4 stroje. Ŕady BB 12000 a 13000 jsou lokomotivy schopné táhnout rychlé osobní vlaky a nákladní vlaky a řady CC 14000 a 14100 jsou zase vyhrazeny pro těžké a pomalé nákladní vlaky, tzv. vlaky běžného režimu (R.O.).

Kolem roku 1950 zahájila Francie program elektrifikace s napětím 25 kV na „průmyslové“ frekvenci 50 Hz. Experimentální program se čtyřmi návrhy lokomotiv, po jedné od každého výrobce elektrického zařízení, hledal nejlepší systém. Při elektrifikaci trati Lille – Thionville byly stroje CC 14000 součástí 85 objednaných elektrických lokomotiv v roce 1952, z nichž každá používala jiný napěťový systém: pět strojů BB 12000 v monokontinuálním formátu se vznětovými usměrňovači ignitron, patnáct strojů BB 13000 s přímými motory , dvacet čtyřfázových strojů CC 14000 a šedesát pět strojů CC 14100 s jednofázově spojitými rotačními jednotkami. Projekt byl velmi úspěšný a v roce 1954 bylo objednáno 150 lokomotiv z řad BB 12000, BB 13000, CC 14000 a CC 14100. Různé typy lokomotiv byly použity při experimentech s různými způsoby transformace proudu z trakční sítě přes transformátory a usměrňovače do trakčních motorů. Úspěch tohoto pokusu vedl SNCF k elektrifikaci svých zbývajících tratí hospodárným, tak i vstřícným způsobem k budoucnosti. Stroj 14000 používal poměrně složitý elektrický motor náchylný k mnoha různým (většinou menším) poruchám, přesto frustrujícím způsobem obtížně opravitelným (jeden autor vysvětlující, že poruchy byly sebevražedné).

Lokomotiva CC 14000 převáděla napětí 25 kV z trolejového vedení do třífázových trakčních elektromotorů s kotvou nakrátko od výrobce Oerlikon, které si vyžádaly jen minimální údržbu. Napětí 25 kV se přivádělo na primární transformátor (umístěný ve spodní části uprostřed lokomotivy), který snižoval napětí na 1100 V do frekvenčního měniče, který měnil frekvenčně modulovaný proud směřovaný do trakčních motorů ve frekvencích od 0 do 135 Hz. Stejně jako CC 14100, používal stroj CC 14000 rotační měnič, který zvyšoval hmotnost lokomotivy ve srovnání s řadami BB 12000 a BB 13000 a vyžadoval další nápravy pro snížení zatížení na jednotlivou nápravu, a proto měl většinou uspořádání náprav C-C se zvýšenou tažnou silou.

Číslování CC 14001 – CC 14020. Vyrobeno v letech 1955-1959. Výrobce CGCL-Oerlikon. Lokomotivy celkem vyrobeno 20 ks. Konfigurace: • UIC Co Co. Rozchod 1 435 mm (4 stopy 8 + 1⁄2 palce). Průměr kola 1,1 m (3 stopy 7 palců). Rozvor 9,51 m (31 stop 2 palce). • Podvozek 2,335 m (7 stop 7,9 palce). Délka 18,89 m (61 stop 11+3⁄4 palce). Hmotnost lokomotivy 125 tun (123 dlouhých tun; 138 krátkých tun). Elektrický systém 25 kV 50 Hz AC. Napětí trolejového vedení 25 000 V. Trakční motory 6 motorů FD 680 940 V třífázový. Trvalý výkon 2 640 kW (3 540 k). Maximální rychlost 60 km/h (37 mph) Přezdívka Fers à repasser (Flatirons) žehlička. Vyřazeno v roce 1981.

PLEASE NOTE: Due to the small edition size and the great demand for this item, allocations are expected to occur.

UPOZORNĚNÍ: TITUL JE VYROBENÝ V OMEZENÉM MNOŽSTVÍ JAKO UMĚLECKÝ PŘEDMĚT. UVEDENÁ PRODEJNÍ CENA JE PLATNÁ DO VYPRODÁNÍ TUZEMSKÝCH ZÁSOB.Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Pozoruhodné knihy (Nakladatelství Pknihy publishing)

email: info@pknihy.cz