České Dráhy ČD #263 001-0 Light Blue Centre White Scheme Class 263 (S 499.2) Electric Locomotive for Model Railroaders Inspiration

České Dráhy ČD #263 001-0 Light Blue Centre White Scheme Class 263 (S 499.2) Electric Locomotive for Model Railroaders Inspiration
Skladem: na dotaz
Kategorie:LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ - MODELY HO a další
Kód:GMST28
Výrobce: Unspecified


Cena 9 993,00 Kč s 21% DPH

Elektrická lokomotiva České Dráhy ČD #263 001-0 Light Blue Centre White Scheme Class 263 (S 499.2) Electric Locomotive for Model Railroaders Inspiration, Era VI.

■ Elektrická lokomotiva řady 363 Ćeských drah ČD je dalším typem elektrických univerzálních lokomotiv ŠKODA II. generace jako střídavé lokomotivy řady S 499.2 (263). Lokomotivy měly vzniknout vypuštěním součástí nutných pro jízdu na stejnosměrném trakčním systému z lokomotiv řady ES 499.1 (363). Dva prototypy byly na základě zadání federálního ministerstva dopravy postaveny v roce 1984. Cena jedné prototypové lokomotivy byla 7 300 000 Kčs. Sériová dodávka byla ministerstvem dopravy objednána v roce 1986 a v roce 1988 bylo všech 10 sériových strojů dodáno. K dalším dodávkám nedošlo z důvodu poklesu výkonů v železniční přepravě po roce 1990. Nebyl realizován ani projekt řady 262 s upraveným nápravovým převodem a dalšími modifikacemi.

Lokomotivy řady 263 jsou navrženy pro univerzální využití. Dva prototypy jsou dislokovány v DKV Brno a zajišťují vozbu především osobních vlaků. Všechny sériové stroje jsou v majetku ZSSK, jsou dislokovány v Bratislavě a obsluhují vozební rameno Bratislava-Břeclav. Mechanická část stále ještě poměrně moderní lokomotivy řady 263 je unifikována s ostatními univerzálními lokomotivami ŠKODA II. generace. Jedná se o skříňovou lokomotivu se dvěma klimatizovanými stanovišti strojvedoucího a centrální strojovnou. Stanoviště jsou přístupná bočními dveřmi z obou stran. Bočnice jsou signované. Na jedné bočnici jsou žaluzie, na druhé čtyři hranatá okna, z toho dvě prostřední otevíratelná. Prostřdnictvím otočných čepů, pevně zalisovaných v rámech podvozků, je rám skříně spřažen se dvěma dvounápravovými podvozky s dvoustupňovým vypružením. Dvojkolí jsou vedena svislými vodicími čepy, odpružení dvojkolí (primární odpružení) je provedeno šroubovými válcovými ocelovými pružinami, doplněnými svislými kapalinovými tlumiči. Vypružení mezi rámem skříně a rámy podvozků (sekundární vypružení) zajišťují taktéž šroubové ocelové pružiny, doplněné svislými i příčnými hydraulickými tlumiči. V rámu každého podvozku jsou pevně uloženy dva trakční motory s kloubovými spojkami ŠKODA, přes které jsou poháněny nápravové převodovky. Elektromotory jsou tedy vůči nápravám plně odpruženy. Lokomotivy jsou vybaveny vyrovnáváním nápravových tlaků, mezipodvozkovou vazbou a zařízením pro mazání okolků. Brzdová soustava se skládá z ruční brzdy, samočinné tlakové brzdy, přímočinné brzdy a elektrodynamické brzdy. Ruční brzda, ovládaná ručními vratidly v zadních stěnách stanovišť, působí na obě dvojkolí přilehlého podvozku. Samočinná tlaková brzda je řízena jedním elektrickým brzdičem DAKO BSE se dvěma ovladači DAKO OBE1. Přímočinnou brzdu řídí dva brzdiče DAKO BP. Zdrojem stlačeného vzduchu jsou dva kompresory 3 DSK 100, elektricky poháněné. Dva hlavní vzduchojemy, zavěšené pod rámem skříně za smetadly, mají celkový objem 900 l (p = 10 bar), objem pomocného vzduchojemu je 150 l. Rozváděč samočinné tlakové brzdy je typu DAKO GP. Lokomotiva má celkem osm brzdových válců o průměru 8" (pmax = 6.4 bar). Všechna dvojkolí jsou jednostranně bržděna špalíkovou brzdou. Zásoba písku v osmi shora plněných pískojemech je 1 500 kg.

Elektrickou energii odebírají z troleje dva polopantografy typu 25 LSP 6 u prototypů, resp. 25 LSP 20 s minimalizovaným počtem kloubů u sériových lokomotiv. Regulace výkonu probíhá na sekundárním vinutí trakčního transformátoru typu EL 5979-51, který je zavěšen pod lokomotivním rámem mezi podvozky. Každý trakční motor je napájen z vlastního pulsního měniče, osazeného olejem chlazenými tyristory. Trakční usměrňovač je řízený. Trakční motory jsou stejnosměrné šestipólové cize buzené stroje s kompenzačním vinutím. Buzení jsou řazena do série. Pomocné stroje jsou stejnosměrné na napětí 440 V a jsou individuálně napájeny z pulsních měničů. Chlazení elektrických strojů je narozdíl od řad 163 a 363 regulováno podle zatížení, což vede k úsporám energie. Elektrodynamická brzda je odporová s pulsní regulací, maximální brzdná síla je u prototypů 182 kN, u sériových strojů 160 kN. Na druhý prototyp 263.002 a posléze i do sériových lokomotiv byl již z výroby dosazen diagnostický systém typu ŠKODA Primis. Informace zjištěné tímto systémem jsou zobrazovány na monitoru vedle unifikovaného řídicího pultu. Lokomotiva 263.002 je tedy první lokomotivou ŠKODA s instalovaným mikroprocesorem. Od lokomotivy 263.001 se stroj 263.002 liší mj. v uspořádání strojovny a řídicích obvodech, sériové lokomotivy vycházejí z lokomotivy 263.002. Řízení lokomotivy je možné ve dvou režimech, a to nastavením poměrného tahu motorů pákovým řídicím kontrolérem nebo nastavením požadované rychlosti, přičemž výkon motorů reguluje automatika (ARR). Palubní síť o napětí 48 V je napájena z baterie napájené ze sítě 115 V~400 Hz. Lokomotivy jsou dále vybaveny ochranou proti skluzu a vlakovým zabezpečovačem LS III.

70 E 0 [70 E 1]. Rok výroby 1984 [1988]. Vyrobeno ks 2 [10]. Trakční systém 25 kV~50 Hz. Délka přes nárazníky 16 800 mm. Délka skříně 15 500 mm. Šířka 2 940 mm. Výška se staženými sběrači 4 640 [4 625] mm. Rozvor podvozku 3 200 mm. Vzdálenost otočných čepů 8 300 mm. Minimální poloměr oblouku 120 m. Uspořádání pojezdu Bo Bo. Služební hmotnost 84,2 t. Průměr nových dvojkolí 1 250 mm. Rozchod 1 435 mm. Nápravový převod 1:3,52. Typ trakčních motorů AL 4542 FiR. Trvalý proud TM 715 A. Hodinový proud TM 750 A. Trvalá tažná síla 182 [176] kN. Maximální tažná síla 285 [300] kN. Regulace výkonu tyristorová Trvalý výkon 3 060 kW. Trvalý výkon EDB 3 000 [3 200] kW. Trvalá rychlost 59 [58] km/h. Maximální rychlost 120 km/h.

PLEASE NOTE: Due to the small edition size and the great demand for this item, allocations are expected to occur.

UPOZORNĚNÍ: TITUL JE VYROBENÝ V OMEZENÉM MNOŽSTVÍ JAKO UMĚLECKÝ PŘEDMĚT. UVEDENÁ PRODEJNÍ CENA JE PLATNÁ DO VYPRODÁNÍ TUZEMSKÝCH ZÁSOB.Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Pozoruhodné knihy (Nakladatelství Pknihy publishing)

email: info@pknihy.cz