New York Central NYC #122766 HO 1955 Dreadnaught Ends Brown Steel Box Car Wagon vagón

New York Central NYC #122766 HO 1955 Dreadnaught Ends Brown Steel Box Car Wagon  vagón
Věkové omezení:14
Skladem:poslední kusy
Kategorie:LOKO VAGÓNY WAGONS CARS - MODELY HO a další
Kód:DC10238
Výrobce: Broadway Limited Imports


Cena 2 983,00 Kč s 21% DPH

kusů

Nákladní vagón krytý modelové železnice v měřítku HO pro železniční modeláře ve špičkové kvalitě - 1759 BLI New York Central NYC #122766 HO 1955 Dreadnaught Ends Brown Steel Box Car Wagon vagón - pre-1955 Roman lettering.

Krátce před první světovou válkou se železniční společnosti New York Central NYC a Pennylvadia RailRoad PRR staly průkopníky v konstrukci skříňových vozů s ocelovým opláštěním. V roce 1922 začala společnost NYC dodávat své ocelové skříňové vozy NYC Specification 486. Tyto vozy se staly druhými nejrozšířenějšími ocelovými skříňovými vozy na amerických železnicích, hned po vozech PRR X29. Od 20. let 20. století až do konce 50. let 20. století bylo možné tyto vozy najít všude v systému New York Central System a také jezdily v pronájmu či ve vlastnictví různých společností téměř všude v Severní Americe. Změn v jejich designu v průběhu desetiletí bylo poměrně málo.

■ Model z konce 40. a v 50. let s obdélníkovou střechou, vlnitými dveřmi, brzdami AB, nápravami ARA s průřezem U a ocelovou mřížkou podél délky horní části vozu. ■ Bez opravných panelů na bocích vagónu s čely typu Dreadnaught. ■ Skříňový vagón s karesérií z plastu ABS, podvozku z litého kovu a s detailními ocelovými bočnicemi. ■ Má autentický design, nátěr a barevné schéma. ■ Mnoho samostatně aplikovaných prvků včetně nožních stupaček, detailních brzdových součástí systému AB a soustavy potrubí. ■ (2) Funkční kloubová spřáhla. ■ Doporučený minimální poloměr: 46 cm (18 palců).

Skříňový vůz (boxcar) je severoamerický výraz pro železniční vůz, který je uzavřený a obvykle se používá k přepravě nákladího zboží. Nemá sice nejjednodušší konstrukci, ale je pravděpodobně nejuniverzálnější, protože může přepravovat většinu rozličného nákladu. Skříňové vozy mají boční dveře různých velikostí a způsobů ovládání a některé mají čelní dveře a nastavitelné čelní přepážky (bulkheads) pro nakládání velmi velkých předmětů. Podobné kryté vozy mimo Severní Ameriku jsou kryté vagóny na přepravu zboží a v závislosti na regionu se nazývají goods van (UK), louvre van (Austrálie), covered wagon (UIC a UK) nebo jednoduše van (UIC a UK).

Skříňové vozy mohou přepravovat většinu druhů nákladu. Původně se nakládaly ručně, ale v posledních letech se k rychlejšímu nakládání a vyprazdňování používá mechanika jako jsou např. vysokozdvižné vozíky. Jejich obecná konstrukce však nakládání a vykládání dosti zpomaluje, což částečně vysvětluje pokles její poptávku vůči vozům se spocializovano konstrukcí. Další příčinou poklesu je dramatický přesun nákladní přepravy od říční či námořní ke kontejnerové. Kontejner, který je vlastně skříňovým vozem bez kol a podvozku, je navržen pro intermodální nákladní dopravu, ať už kontejnerovými loděmi, nákladními automobily nebo vlaky, a může být dodán přímo od zákazníka k zákazníkovi.

Ve skříňovém voze s deskami před otvory u bočních dveří lze přepravovat i sypké náklady, jako je uhlí, obilí a ruda. Při pozdější přepravě obilí se používaly kovem vyztužené lepenky, které se přibíjely přes dveře a při vykládce se daly prorazit šnekem na obilí. Tento způsob byl běžnější v dřívějších dobách; byl náchylný na ztrátu velké části nákladu během jízdy a poškozoval vůz. Nebylo také možné jej mechanicky nakládat a vykládat. Obilí lze také přepravovat ve skříňových vozech určených speciálně pro tento účel; k nakládání a vykládání vozů je zapotřebí specializované vybavení a postupy. Obilí se však lépe přepravuje v krytých zásobníkových vozech (hopper car).

Také hospodářská zvířata mohou být přepravována ve skříňových vozech, což byla v USA běžná praxe až do poloviny 80. let 19. století, ale v teplém počasí nešlo zajistit jejich dostatečné větrání. Vhodnější jsou proto pro jejich přepravu speciálně postavené dobytčí vozy nebo přestavěné skříňové vozy. Tepelně izolované skříňové vozy se používají pro některé druhy nákladu podléhajícího zkáze, které nevyžadují přesnou regulaci teploty, jakou nabízejí vozy chladírenské. Skříňové vozy k přepravě svých pracovníků, zásob a zvířat z města do města používaly také Cirkusy.

Skříňové vozy se používaly pro přepravu hromadných, volně ložených komodit, jako je uhlí, zejména na středozápadě Spojených států na počátku 20. století. Byla to natolik rozšířená praxe, že několik společností vyvinulo své vlastní nakladací zařízení skříňových vozů k automatizaci nakládky uhlí. Do roku 1905 se používalo 350 až 400 typů, většinou v uhelných dolech na Středozápadě USA.

Ačkoli se historicky přepravovaly automobily ve skříňových vozech, začaly se v 60. letech 20. století používat speciálně konstruované automobilní přepravníky (autorack). Ty mohly převážet více automobilů ve stejném prostoru a snadněji se nakládaly a vykládaly. Automobilové díly se převážely ve skříňových vozech vždy ve velkém. V šedesátých letech 20. století se pro potřeby průmyslu s autodíly vyvinuly vozy s větší kapacitou typu "high cube".

PLEASE NOTE: Due to the small edition size and the great demand for this item, allocations are expected to occur.

UPOZORNĚNÍ: TITUL JE VYROBENÝ V OMEZENÉM MNOŽSTVÍ JAKO UMĚLECKÝ PŘEDMĚT. UVEDENÁ PRODEJNÍ CENA JE PLATNÁ DO VYPRODÁNÍ TUZEMSKÝCH ZÁSOB.Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Pozoruhodné knihy (Nakladatelství Pknihy publishing)

email: info@pknihy.cz